KUKE

ekstranet

Ekstranet KUKE umożliwia Klientom dokonywać zgłoszeń obrotów, ustalać limity kredytowe, zgłaszać interwencje oraz monitorować stan zgłoszonych spraw.

ekstranet.kuke.com.pl

Zakres prac
oprogramowanie
maintenance

Sklep internetowy

Pentel Poland

Internetowy bank głosów

Mikrofonika

Ekstranet

KUKE

Konkurs dla Fundacji Orange

CCG